×

Wilt u op de hoogte blijven van onze blog?


Scholing / Schoolgeld

Elk kind heeft recht op scholing. Onderwijs is een sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Stichting Hoop Haïti wil met hun schoolproject kinderen in NW Haïti helpen met hun ontwikkeling en u kunt bijdragen.

Graag zouden we meer sponsoren werven zodat meer kinderen geholpen kunnen worden. Via Jacqueline van de Weerd kan er gericht gekeken worden naar welke kinderen deze hulp nodig hebben en wordt het geld rechtstreeks gebruikt voor scholing. Via deze website kunt u volgen wat er gebeurt binnen het schoolproject.

Door de sponsoring geeft u een kind de kans om zich te ontwikkelen.

Met uw sponsorbijdrage ondersteunt u een kind persoonlijk. Eén keer per jaar ontvangt u een brief van uw sponsorkind en zo mogelijk een foto. U wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van uw sponsorkind. Als u dat wilt kunt u een extra gift zoals bijvoorbeeld een Bijbel sturen. Naast de mogelijkheid tot het krijgen van scholing betekent het ook veel voor een kind dat hij/zij merkt dat er iemand om hem/haar geeft, aan hem/haar denkt!

Voor € 25,- per maand kunt u een kind sponsoren. Het bedrag kan ook per jaar betaald worden. Stichting Hoop Haïti wil elk sponsorkind helpen met scholing van basisschool tot aan het behalen van een middelbaar schooldiploma. Dit betekent dat, afhankelijk van de leeftijd van uw sponsorkind, u bereidt moet zijn tot meerdere jaren van sponsoring om continuïteit van de scholing te waarborgen. Naast het betalen van het schoolgeld zal dit geld ook helpen met de aanschaf van onder andere het schooluniform en de schoolboeken.

Wilt u meer weten over het sponsoren van een schoolkind of heeft u het al besloten: ‘Ja, ik wil een sponsor-schoolkind!’? Neem contact op met ons via https://www.hoophaiti.nl/contact/ en Stichting Hoop Haïti vertelt u graag meer over een sponsorkind!

Een sponsor-schoolkind is bijvoorbeeld Berlanda Petithomme, inmiddels 16 jaar oud. Door een onstabiele thuissituatie was het moeilijk voor haar moeder om voor school te betalen en ze vroeg Jacqueline om hulp. Een sponsor uit Nederland maakt elke maand geld over zodat in september Berlanda’s schoolgeld kan worden betaald. Door de jaren heen is er schriftelijk contact geweest tussen Berlanda en haar sponsor en werden foto’s uitgewisseld.

Berlanda Petithomme

Nesly, Wesley en vader Louismard (2011)

Sponsoring

Een ander voorbeeld van een gezin dat geholpen wordt is het gezin Louismard.  Sinds 2011 worden 5 kinderen door middel van giften uit Nederland geholpen door het sponsoren van scholing en de bijkomende kosten. Aan het begin van het schooljaar wordt de scholing betaald en elke maand krijgt het gezin financiële ondersteuning voor het dagelijkse leven. De keuze voor de sponsoring van dit gezin kwam doordat Jacqueline van de Weerd het gezin leerde kennen door een opname van Wesley in 2011, toen de jongste in het gezin Louismard.

In november 2011 schreef Jacqueline in haar blog:

Nesly Louismard is een 12-jarige jongen. Ik leerde hem kennen als de (half)broer van Wesley, de baby met ondervoeding in het ziekenhuis. Nesly verblijft met zijn stiefmoeder en broertje in het ziekenhuis. Nesly is een stille, beleefde jongen maar hij kan enorm genieten van een plagerijtje. Tijdens de bijbelclub-week van Leah kwam hij elke dag enthousiast terug. Boven het bed van zijn broertje werden zijn werkstukken trots tentoongesteld. Hij is erg leergierig en hij vertelde mij dat hij graag naar school ging. Maar helaas kan Nesly dit jaar niet naar school.

Zijn moeder, de eerste vrouw van zijn vader, is een tijd geleden overleden en voor de begrafeniskosten heeft zijn vader een lening moeten afsluiten. Elke maand dat hij de lening niet kan aflossen komt er rente bij. De vader heeft een tuin bij de rivier als enige bron van inkomsten en dit jaar leek alles goed te gaan. Het was een natte zomer en de oogst zou goed zijn, beter dan voorgaande jaren. En toen kwam de cycloon Irene. De rivier trad buiten de oevers en de hele oogst werd verwoest. Zijn enige bron van inkomsten weg.

Wij wisten al dat de familie van Nesly in armoede leefde door de opname met ondervoeding van Wesley. Het heeft een tijdje geduurd voordat de moeder van Wesley aan durfde te geven dat ze geen geld hadden voor hun dagelijks eten. Wesley kreeg melk van ons maar zelf hadden ze niets. Anna heeft toen een gesprek met de vader gehad om na te gaan of dit echt zo was. Helaas kun je niet iedereen op hun woord geloven. Hij vertelde na lang aandringen over zijn schuld en zijn onvermogen om hier overheen te komen. Het schuldgevoel omdat hij zijn gezin niet kan voeden en kleden, de onmacht om de situatie te verbeteren, de uitzichtloosheid, alles kwam eruit in dat gesprek. Wij gaven daarna elke maandag geld voor de markt zodat de familie kon eten.

Maar het oorzakelijke probleem blijft. De vader heeft pas na de volgende oogst weer inkomsten. Als er een oogst is. De schuld wordt groter. De kinderen kunnen niet naar school en hun toekomst is dus erg beperkt. Weer een generatie zonder educatie, zonder uitzicht op een betere toekomst, opgroeiend in honger en armoede. Er zijn veel soortgelijke en zelfs ergere situaties in Haïti. Maar Nesly en zijn familie hebben mij erg geraakt. Zijn brede lach en vlot weerwoord, zijn liefde voor Wesley, het trots tonen van zijn werkstukken en de zorg voor zijn stiefmoeder maken hem voor mij onvergetelijk. Ik zie hem nog vol zorg zijn ‘zondagse kleren’ uitstallen op het bed; onder andere een stropdas waar de rafels vanaf geknipt waren maar hij toonde het vol trots; hij had een stropdas! Net als elk kind waar dan ook ter wereld heeft Nesly recht op goede voeding en educatie. Alle kinderen in de wereld kan ik niet helpen maar Nesly wel. Met jullie hulp wil ik graag de schuld van Nesly ’s vader (4000 HD/350 euro) afbetalen zodat het inkomen dat hij krijgt naar zijn familie gaat en niet naar de schuldeisers. Ook hoop ik voor de komende jaren het schoolgeld voor Nesly te betalen. Het schoolgeld is 750 Haïtiaanse dollar, omgerekend zo’n 70 euro. Met schoolkleding, boeken etc. wordt het uiteindelijk wel duurder maar het is een haalbaar bedrag. Maar Nesly heeft ook broers en zussen. Het zou mooi zijn als ook zij naar school zouden kunnen gaan.

Hulp uit Nederland

Sindsdien worden door giften uit Nederland de scholing betaald en krijgt vader een maandelijks geldbedrag voor dagelijkse levensbehoeften. Scholing kost schoolgeld maar ook uniformen, schoolboeken en sinds een paar jaar ook de huur van een kamer in de stad Port de Paix waar vooral de middelbare scholen een betere kwaliteit onderwijs geven dan op het platteland. Moeder Louismard heeft psychische problemen en is door haar psychoses niet in staat om voor haar kinderen te zorgen. Ze zwerft op straat en af en toe is er via anderen bekend waar ze precies is. Een moeilijke situatie voor vader Louismard.

In juli 2020 schreef Jacqueline een update over dit gezin in haar blog:

Met jullie hulp hoop ik voor hen ook weer het komende schooljaar te helpen met het schoolgeld, boeken, schoolkleding en de huur van de kamer in Port de Paix. Williamson en Guerlaphenie gaan door met hun scholing in Port de Paix, Wesley en Wachnel zitten op school in Colombier. Met jullie hulp hoop ik voor hen ook weer het komende schooljaar te helpen met het schoolgeld, boeken, schoolkleding en de huur van de kamer in Port de Paix. Ook krijgt de familie maandelijks ondersteuning voor dagelijkse levensbehoeften. Nesly is vorig jaar geslaagd voor zijn filo examen en is dus klaar met de middelbare school. En dat door Nederlandse sponsoren.

Williamson

Vorig jaar liet ik jullie al weten dat een vervolgopleiding/universiteit erg duur is en we waren aan het kijken naar een beroepsopleiding. In januari kwam zijn vader langs en hij gaf mij het nieuws dat Nesly was vertrokken naar de Dominicaanse Republiek. Er waren problemen geweest met een meisje en zonder met zijn vader te overleggen had Nesly besloten om naar de DR te vertrekken. Sinsdien is er geen contact mogelijk geweest met Nesly. Ik vind het erg jammer hoe dit allemaal is gelopen en ik hoop dat we nog wel weer een keer van hem horen. En dat zijn scholing hem toch helpt om een baan in de DR te vinden zodat hij zijn familie kan gaan helpen? Ik kan het niet mooier maken dan het is. De filosoof Confucius zegt: Als je een jaar vooruit kijkt, plant rijst. Als je tien jaar vooruit kijkt, plant bomen. Als je honderd jaar vooruit kijkt, onderwijs kinderen. We moeten dus nog even geduld hebben… En niet de moed verliezen!

Blog

TOP