Chodly

Chodly zit in 2023/2024 in het laatste jaar van de opleiding tot bouwkundig ingenieur. De universiteiten hebben op dit moment een groot probleem met het vinden van professoren omdat veel van de hoger opgeleide mensen naar de US zijn gegaan door middel van het Biden programma. Ook veel studenten zijn vertrokken. Chodly en 9 andere studenten zijn overgebleven van een klas van 50+ studenten in het eerste jaar. De faculteit heeft de belofte gedaan om er alles aan te doen om hun jaar te laten diplomeren. Hierna stopt de richting bouwkundig ingenieur. De laatste kans!

Stichting Hoop Haïti helpt met deze laatste kans door het  betalen van het collegegeld. Hulp met schoolgeld en de aanschaf van boeken, uniformen etc. blijft zeer gewenst. Als u wilt bijdragen aan het schoolproject dan kan dat via Stichting Hoop Haïti op rekeningnummer NL18RABO 0362 4237 41 o.v.v school of doneer via de website op https://www.hoophaiti.nl/doneren/