Schooljaar 2023/2024

Stichting Hoop Haïti is dankbaar dat met uw hulp ook dit komende schooljaar 2023-2024 weer geholpen kan worden met scholing. Graag geven we een overzicht van de kinderen die hulp krijgen door middel van het schoolproject.

Het gezin Louismard wachtte dit jaar met spanning op de uitslag van twee belangrijke examens. Guerlaphnie heeft voor de 2e keer staatsexamen gedaan voor jaar 9. Gelukkig is ze deze keer geslaagd! Williamson heeft examen gedaan voor het laatste jaar, NS4. Hij is helaas niet geslaagd. Dit betekent dat hij niet meer naar school gaat maar wel herexamen gaat doen bij de eerstvolgende herkansing. Wesley en Wachnel gaan over naar de 6e en de 3e klas. Nesly is nog steeds in de Dominicaanse Republiek, lijkt werk gevonden te hebben en er is af en toe contact.

Berlanda woonde het afgelopen jaar bij haar vader en ze zou niet langer gesponsord worden. Helaas is ze door sociale problemen binnen het gezin van haar vader weer terug bij haar oma en wordt ze het komende schooljaar wel weer geholpen.

Tibebe wordt ook het komende schooljaar weer gesponsord. Het contact met haar vader liep wat moeilijk en daarom is er nu direct overleg met haar pleegmoeder. Ze was niet over naar de 3e klas. Haar pleegmoeder en ouders van de andere kinderen in haar klas waren niet tevreden met het hoge percentage van zittenblijvers en organiseerden extra scholing en een herbeoordeling. In de herkansing is Tibebe wel over gegaan. In overleg met haar sponsor is besloten dat Tibebe bijscholing gaat krijgen als haar eerste rapport niet goed is. Dat we met de hulp van haar sponsor in kunnen springen op Tibebe’s problemen werkt hopelijk positief op haar ontwikkeling.

Het afgelopen jaar heeft de Stichting Hoop Haïti ook geholpen met de opleiding tot verpleegkundige van Lineda. Lineda heeft gewerkt in het ziekenhuis van Passe Catabois en had al lang de wens om de opleiding tot verpleegkundige te volgen. Met de hulp van de SHH heeft ze in Port de Paix haar eerste jaar gedaan en in september deed ze haar overgangsexamens. Ze heeft 2 herexamens in oktober en we hopen dat ze deze haalt.

Een ander nieuw gezicht is Chodly. Hij zit in het laatste jaar van de opleiding tot bouwkundig ingenieur. De universiteiten hebben op dit moment een groot probleem met het vinden van professoren omdat veel van de hoger opgeleide mensen naar de US zijn gegaan door middel van het Biden programma. Ook veel studenten zijn vertrokken. Chodly en 9 andere studenten zijn overgebleven van een klas van 50+ studenten in het eerste jaar. De faculteit heeft de belofte gedaan om er alles aan te doen om hun jaar te laten diplomeren. Hierna stopt de richting bouwkundig ingenieur. De laatste kans.

Stichting Hoop Haïti helpt met deze laatste kans door het  betalen van het collegegeld. Hulp met schoolgeld en de aanschaf van boeken, uniformen etc. blijft zeer gewenst. Als u wilt bijdragen aan het schoolproject dan kan dat via Stichting Hoop Haïti op rekeningnummer NL18RABO 0362 4237 41 o.v.v school of doneer via de website op https://www.hoophaiti.nl/doneren/

Het afgelopen schooljaar had hier een late start door de onrust/onveiligheid/rellen in september/oktober 2022 maar gelukkig is de rest van het schooljaar goed verlopen. Dat is in andere delen van Haiti heel anders en we zijn dankbaar dat hier in NW Haiti de kinderen in staat waren om naar school te gaan. Het schooljaar 2023-2024 is zonder problemen gestart en we hopen dat de situatie in NW Haiti niet zal verslechteren ten gevolge van de nationale problematiek. 

Lineda Chodly