Berlanda Petithomme

Een sponsor-schoolkind is bijvoorbeeld Berlanda Petithomme, inmiddels 16 jaar oud. Door een onstabiele thuissituatie was het moeilijk voor haar moeder om voor school te betalen en ze vroeg Jacqueline om hulp. Een sponsor uit Nederland maakt sinds 2020 elke maand geld over zodat in september Berlanda’s schoolgeld kan worden betaald. Door de jaren heen is er schriftelijk contact geweest tussen Berlanda en haar sponsor en werden foto’s uitgewisseld.

Schooljaar 2023/2024

Berlanda woonde het afgelopen jaar bij haar vader en ze zou niet langer gesponsord worden. Helaas is ze door sociale problemen binnen het gezin van haar vader weer terug bij haar oma en wordt ze het komende schooljaar wel weer geholpen.