Berlanda Petithomme (2020)

Een sponsor-schoolkind is bijvoorbeeld Berlanda Petithomme, inmiddels 16 jaar oud. Door een onstabiele thuissituatie was het moeilijk voor haar moeder om voor school te betalen en ze vroeg Jacqueline om hulp. Een sponsor uit Nederland maakt elke maand geld over zodat in september Berlanda’s schoolgeld kan worden betaald. Door de jaren heen is er schriftelijk contact geweest tussen Berlanda en haar sponsor en werden foto’s uitgewisseld.