Tibebe (2022)

Komend schooljaar start de sponsoring van een nieuw schoolkind. Saintfort Bethynaïca Sterline krijgt via Stichting Hoop Haïtie een sponsor voor financiële hulp met schoolgeld, boeken, uniformen en dergelijke. Haar naam is een hele mondvol en daarom heeft ze een bijnaam; Tibebe. Ze is de jongste van 7 kinderen en haar moeder is een aantal jaren overleden. Tibebe bleef onder de zorg van haar vader maar een buurvrouw heeft haar opgenomen in haar gezin en voor Tibebe is deze buurvrouw als een moeder. Vader heeft moeite met het betalen van het schoolgeld voor zijn kinderen en begin dit jaar kwam er een hulpvraag. Zijn overleden vrouw was kostwinner binnen het gezin met markthandel in tweedehands kleding. Met alleen zijn tuin en de stijgende kosten lukt het vader niet om al zijn kinderen op school te houden.

De Stichting Hoop Haïti is erg blij dat er door middel van de sponsoring voor gezorgd kan worden dat Tibebe komend schooljaar op school kan blijven. De sponsor heeft aangegeven voor de resterende schooljaren Tibebe te willen sponseren; een kans voor Tibebe op goede scholing, zonder onderbreking.