Tibebe

Schooljaar 2022/2023

Komend schooljaar start de sponsoring van een nieuw schoolkind. Saintfort Bethynaïca Sterline krijgt via Stichting Hoop Haïtie een sponsor voor financiële hulp met schoolgeld, boeken, uniformen en dergelijke. Haar naam is een hele mondvol en daarom heeft ze een bijnaam; Tibebe. Ze is de jongste van 7 kinderen en haar moeder is een aantal jaren overleden. Tibebe bleef onder de zorg van haar vader maar een buurvrouw heeft haar opgenomen in haar gezin en voor Tibebe is deze buurvrouw als een moeder. Vader heeft moeite met het betalen van het schoolgeld voor zijn kinderen en begin dit jaar kwam er een hulpvraag. Zijn overleden vrouw was kostwinner binnen het gezin met markthandel in tweedehands kleding. Met alleen zijn tuin en de stijgende kosten lukt het vader niet om al zijn kinderen op school te houden.

Schooljaar 2023/2024

Tibebe wordt ook het komende schooljaar weer gesponsord. Het contact met haar vader liep wat moeilijk en daarom is er nu direct overleg met haar pleegmoeder. Ze was niet over naar de 3e klas. Haar pleegmoeder en ouders van de andere kinderen in haar klas waren niet tevreden met het hoge percentage van zittenblijvers en organiseerden extra scholing en een herbeoordeling. In de herkansing is Tibebe wel over gegaan. In overleg met haar sponsor is besloten dat Tibebe bijscholing gaat krijgen als haar eerste rapport niet goed is. Dat we met de hulp van haar sponsor in kunnen springen op Tibebe’s problemen werkt hopelijk positief op haar ontwikkeling.

De Stichting Hoop Haïti is erg blij dat er door middel van de sponsoring voor gezorgd kan worden dat Tibebe komend schooljaar op school kan blijven. De sponsor heeft aangegeven voor de resterende schooljaren Tibebe te willen sponseren; een kans voor Tibebe op goede scholing, zonder onderbreking.