Update Juni 2024

Het schooljaar loopt deze maand voor veel leerlingen ten einde. Boven verwachting is het schooljaar 2023-2024 zonder onderbrekingen verlopen. Wachnel, Wesley, Guerlaphnie, Tibebe en Berlanda hebben dit jaar geen staatsexamens en de verwachting is dat ze allemaal over zijn naar hun volgende jaar. Jacqueline zal, als alle resultaten binnen zijn, een overzicht geven via het schoolproject van de Stichting Hoop Haïti. Lineda en Chodly hebben overgangs- en eindexamens en zitten midden in het academische jaar. De scholen en universiteiten hebben grote problemen met het vertrek van leraren, professoren en leerlingen/studenten naar de US. Een groot probleem met verstrekkende gevolgen.


Maar het einde van een schooljaar betekent vooruit kijken naar het volgende schooljaar. We hopen dat we weer op jullie mogen rekenen! Het is momenteel erg moeilijk om geld in handen te krijgen. Letterlijk geld in handen. De banken hebben te weinig geld om uit te geven en transferbureaus hebben hetzelfde probleem. Men geeft per klant een klein bedrag, soms zo laag als 20 euro en het geld kan daarom door Jacqueline maar beetje bij beetje worden opgenomen.

Graag jullie hulp met schoolgeld en de aanschaf van boeken, uniformen etc. dus vroeger dan normaal. Als u wilt bijdragen aan het schoolproject van de Stichting Hoop Haïti dan kan dat op rekeningnummer NL18RABO 0362 4237 41 o.v.v. school of doneer via de website op https://www.hoophaiti.nl/doneren/