Gezegende Kerstdagen 2020

Hallo allen,

Gezegende Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2021 gewenst vanuit Haïti. In het afgelopen jaar stond veel in het teken van corona. In Nederland meer dan in Haïti, hier bleef de corona wat op de achtergrond. Gelukkig maar, op geen enkele manier zouden we in kunnen spelen op de zorgvraag van corona. En met de toenemende politieke onrust, de verontrustende criminaliteit en economische instabiliteit hebben we al genoeg problemen.

De jaarlijkse inzamelingsactie van babymelk kan door de corona dit jaar niet plaatsvinden. En onder andere door de corona staat de container nog steeds in Nederland. Maar de hulp aan baby’s blijft nodig. Ik zou jullie dus dit jaar willen vragen om jullie hulp als een financiële bijdrage te geven. Ik kan van dat geld dan hier in Haïti babymelk aanschaffen. Jullie donatie kunnen jullie overmaken op bankrekeningnummer NL54RABO 0103 7672 58 t.n.v. diaconie HHG Ederveen met omschrijving Haïti/melk. Dit heeft ANBI status. Jullie hulp is nodig; zonder jullie hulp kunnen wij de baby’s niet helpen. Alvast enorm bedankt voor jullie bijdrage!

Een algemene gift voor mijn werk en leven hier in Haïti is ook van harte welkom. De geplande acties voor fondsenwerving hebben door de corona niet kunnen plaats vinden. En als vrijwilliger in Haïti ben ik voor mijn werk als verpleegkundige volledig afhankelijk van giften. Jullie bijdrage kunnen jullie overmaken naar bovengenoemd rekeningnummer o.v.v. Haïti/Jacqueline. Ik hoop dat ik door jullie hulp mijn werk in Haïti kan blijven voortzetten.
Maart volgend jaar is het 10 jaar geleden dat ik voor het eerst naar Passe Catabois vertrok. Voor zes maanden, dat was mijn plan.. De behoefte aan hulp voortkomend uit de armoede en problematiek van Haïti is na al die jaren niet verminderd. De situatie in Haïti is eerder verslechterd dan verbeterd. Mijn werk in Haïti zal de toekomst van Haïti niet verbeteren maar op microniveau, van mens tot mens, maakt het zeker wel een verschil. Uw hulp maakt zeker wel een verschil. Ik ben dankbaar voor jullie financiële, materiële en ook geestelijke ondersteuning waardoor ik hier in Haïti al die jaren kon zijn en hopelijk kan blijven. Hartelijk, hartelijk dank!

Vriendelijke groet,
Jacqueline