School

De container is gearriveerd! Het was een gebedspunt voor zo lang maar nu is er reden voor dankbaarheid. Er waren veel problemen en veel vertragingen; elke keer weer tegenvallers en obstakels. Maar de container is er. Het uitpakken van de gekomen spullen is een feestje. Niet alles is gearriveerd maar er is meer dan genoeg om dankbaar voor te zijn. Spullen voor het ziekenhuis, voor het babymelkproject en ook spullen voor ons persoonlijk. Het is bijzonder om te ontvangen wat zo ver weg ingepakt is. En na de schaarste van o.a. levensmiddelen is het fijn om weer wat keuze te hebben. Dankbaar!

Het schooljaar loopt deze maand voor veel leerlingen ten einde. Boven verwachting is het schooljaar 2023-2024 zonder onderbrekingen verlopen. Wachnel, Wesley, Guerlaphnie, Tibebe en Berlanda hebben dit jaar geen staatsexamens en de verwachting is dat ze allemaal over zijn naar hun volgende jaar. Ik zal, als alle resultaten binnen zijn, een overzicht geven via het schoolproject van de Stichting Hoop Haïti. Lineda en Chodly hebben overgangs- en eindexamens en zitten midden in het academische jaar. De scholen en universiteiten hebben grote problemen met het vertrek van leraren, professoren en leerlingen/studenten naar de US. Een groot probleem met verstrekkende gevolgen.

Hartelijk dank voor jullie bijdragen aan het schoolproject over het afgelopen jaar.
Maar het einde van een schooljaar betekent vooruit kijken naar het volgende schooljaar. Ik hoop dat we weer op jullie mogen rekenen! Het is momenteel erg moeilijk om geld in handen te krijgen. Letterlijk geld in handen. De banken hebben te weinig geld om uit te geven en transferbureaus hebben hetzelfde probleem. Men geeft per klant een klein bedrag, soms zo laag als 20 euro. Vandaar dat ik al zo vroeg over school begin. Het schoolgeld zal beetje bij beetje moeten worden opgenomen.

Graag jullie hulp met schoolgeld en de aanschaf van boeken, uniformen etc. dus vroeger dan normaal. Als u wilt bijdragen aan het schoolproject van de Stichting Hoop Haïti dan kan dat op rekeningnummer NL18RABO 0362 4237 41 o.v.v school of doneer via de website op https://www.hoophaiti.nl/doneren/
De SHH heeft ANBI status.