Ann al travay!

December is de maand van terugkijken en vooruit zien. In maart 2021 ging de Stichting Hoop Haïti officieel van start met de slogan ‘Ann al travay / laten we aan het werk gaan’. 

Wat begon in 2011 met pro deo werk van verpleegkundige Jacqueline van de Weerd in NW Haïti is nu onder gebracht onder de Stichting Hoop Haïti en op deze manier willen we vanuit een sociale en christelijke overtuiging de minderbedeelden zoals de mensen in Haïti helpen en door deze hulp hoop en middelen geven voor een betere toekomst.

‘We leven niet alleen voor onszelf’ is onze leidraad en wij willen dit uitdragen door onze persoonlijke kunde en gaven te gebruiken om anderen te helpen. Graag willen wij u betrekken bij onze missie en samen met u willen wij de komende maand terugkijken op het gedane werk in 2021 en vooruitkijken op wat er met uw hulp mogelijk is in 2022. 

Dit gaan we doen door middel van berichten op Facebook en Instagram en hopen we op deze wijze nieuwe sponsoren te werven en bestaande sponsoren te bedanken, projecten te belichten en te introduceren. Gaat u/jij samen met ons aan de slag?