School

Kan een jaar zo snel voorbij zijn gegaan? Ik voel alsof het schooljaar net is begonnen maar het is inmiddels al zo goed als voorbij! Net nieuwe schooltassen gekocht en ze zijn al versleten! Net nieuwe uniformen laten maken en ze zijn al te kort! Net nieuwe schoenen en de neuzen zijn al kaal! Net het budget rond en nu is het al tijd om weer om een financiële bijdrage te vragen! Volgens mij hebben we een paar maanden overgeslagen dit afgelopen schooljaar! Maar bij deze, hartelijk dank voor jullie bijdragen aan het afgelopen schooljaar en alstublieft, help via de Stichting Hoop Haïti ook voor het komende schooljaar!

Het gezin Louismard wacht met spanning op de uitslag van twee belangrijke examens. Guerlaphnie heeft voor de 2e keer staatsexamen gedaan voor jaar 9. We hopen dat ze is geslaagd want anders moeten we ons beraden over wat het beste is voor haar qua scholing. Williamson heeft examen gedaan voor het laatste jaar, NS4. Wesley en Wachnel gaan over naar de 6e en de 3e klas. Nesly is nog steeds in de Dominicaanse Republiek, lijkt werk gevonden te hebben en er is af en toe contact. Berlanda woont nu bij haar vader en ze wordt niet langer gesponsord.

Tibebe wordt ook het komende schooljaar weer gesponsord. Ze is niet over naar de 3e klas en in overleg met haar sponsor is er besloten dat ze dit jaar bijles zal krijgen. Dit in de hoop dat ze met extra hulp de lesstof beter kan begrijpen. Het contact met haar vader liep wat moeilijk en daarom is er nu direct overleg met haar pleegmoeder. Dat we met de hulp van haar sponsor in kunnen springen op Tibebe’s problemen werkt hopelijk positief op haar ontwikkeling.

Het afgelopen jaar heeft de Stichting Hoop Haïti ook geholpen met de opleiding tot verpleegkundige van Lineda. Lineda heeft gewerkt in het ziekenhuis van Passe Catabois en had al lang de wens om de opleiding tot verpleegkundige te volgen. Met de hulp van de SHH heeft ze in Port de Paix haar eerste jaar gedaan en deze maand deed ze haar overgangsexamens. Ze heeft 2 herexamens en we hopen dat ze deze haalt.

Hulp met schoolgeld en de aanschaf van boeken, uniformen etc. is zeer gewenst. De hoge wisselkoers helpt ons maar het blijft duur. Als u wilt bijdragen aan het schoolproject dan kan dat via Stichting Hoop Haïti op rekeningnummer NL18RABO 0362 4237 41 o.v.v school of doneer via de website op https://www.hoophaiti.nl/doneren/

Het afgelopen schooljaar had hier een late start door de onrust/onveiligheid/rellen in september/oktober 2022 maar gelukkig is de rest van het schooljaar goed verlopen. Dat is in andere delen van Haïti heel anders en we zijn dankbaar dat hier in NW Haïti de kinderen in staat waren om naar school te gaan. Ik hoop dat het schooljaar 2023-2024 zonder problemen zal kunnen starten en dat de situatie in NW Haïti niet zal verslechteren ten gevolge van de nationale problematiek. 

Hartelijke groeten,

Jacqueline