Ann al travay

Dag allemaal,

Nadat ik jaren gebruik heb mogen maken van de HHG Ederveen wordt vanaf nu mijn fondsenwerving ondergebracht in de nieuw opgerichte Stichting Hoop Haïti. Ik wil de HHG Ederveen hartelijk bedanken voor deze hulp. Niemand had kunnen voorspellen dat de geplande zes maanden als vrijwilliger in Haïti in 2011 zou uitlopen naar jaren. In het bijzonder wil ik graag Alfred van Dijk noemen; vanaf het begin heeft hij mijn financiële administratie bijgehouden en zijn medewerking betekent veel voor mij. Even een e-mail en ik wist waar ik aan toe was. En niet alleen als administrateur, ook als mens en broeder waardeer ik hem erg. Heel hartelijk dank, Alfred! 

Inhoudelijk blijft mijn status als vrijwilliger in Haïti hetzelfde; ik blijf afhankelijk van sponsoring. De Stichting Hoop Haïti wil actief samenwerken in deze fondsenwerving. Mijn projecten zoals scholing en babymelk worden op een gestructureerde en inzichtelijke manier in de SHH ondergebracht en er worden zo mogelijk nieuwe projecten ontwikkeld. Doelstelling van de Stichting is het bevorderen van hulpverlening in Haïti. Op www.hoophaiti.nl kunt u alle informatie vinden.

Voor u als sponsor is er een nieuw rekeningnummer om uw donatie naar over te maken: Stichting Hoop Haïti NL18RABO 0362 4237 41. Dit heeft ANBI status. Via de website is er ook de mogelijkheid tot doneren. En mijn blog is ook op de website te vinden. 

Stichting Hoop Haïti is een feit. Met dank aan de sponsors die hielpen bij de oprichting! Aan StudioDV en Spankracht Foundation voor website ontwerp en logo. Scott Kish, Anna Kozma, Leah Biedler, Christie Clayton, Lourens Noppe voor art en foto’s. Anouk Vermeulen voor digitale bijstand. Marja van Laar, Corina Boonzaaijer, Geurtje Liefting, Martijn Haverkamp, Adry van den Brandhof, Ciska Borkus voor het lobbyen. Het is ongelofelijk wat er allemaal kan gebeuren als mensen samenwerken, elk met hun eigen kennis en kunde, hun eigen netwerk en inzichten. En dat is de missie van Stichting Hoop Haïti; ‘We leven niet alleen voor onszelf’; persoonlijke kunde en gaven gebruiken om anderen te helpen.

Hartelijke groeten, 

Jacqueline